01.

Narayana bali Pooja consists of two different rituals. Narayan bali is done to get rid of ancestral curse (Pitru Shaap).

read more
02.

Tripindi Shradha is a Kamya Shradha. It is performed to remove the Pretatva of ones ancestors. Its purpose arises, if for three years after their death, Pitra Shradha is not performed, and to clam the vehement emotions that exist.

read more
03.

To get absolved of sin of serpent killed by them or those who saw kiling snake their ancestors, intentionally or unintentionally in this or previous births,

read more
04.

Man has freedom of choice in his action. The reward or punishment for his action is with God. Karmic effect come to a person through Rahu and Ketu.

read more

Brief Story of GokarnaThe place where you feel bliss


ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೋಕರ್ಣ ರುದ್ರಗಯಾ ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಥಳವಾಗಿದ್ದು,ಇಲ್ಲಿ ಹರಿಹರೇಶ್ವರ ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಿದೆ.ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು, ಈಶ್ವರನ ಕುರಿತು ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪಿತ್ರದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಗೂ ಸರ್ಪದೋಷ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾರಾಯಣ ಬಲಿ,ಪ್ರೇತಸಂಸ್ಕಾರ, ತ್ರಿಪಿಂಡಿ ಶ್ರಾದ್ಧ ಹಾಗೂ ಸರ್ಪಸಂಸ್ಕಾರ,ನಾಗನಾರಾಯಣ ಬಲಿ,ನಾಗಬಲಿ ಹಾಗು ನಾಗಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಪಿತ್ರದೋಷದಿಂದ ಹಾಗೂ ಸರ್ಪದೋಷದಿಂದ ವಿಮುಕ್ತರಾಗಬಹುದು.ಇಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಹಿಡಿದು ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಕತ್ತಲು ಆವರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿ ರಾವಣನ ಹತ್ತಿರ ಆತ್ಮಲಿಂಗ ಪ್ರತಿಷ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣೀಭೂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ.ಹಾಗಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಬಾಧೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಪಿಂಡಿಕಾ ಸುದರ್ಶನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.ಇದು ಸಿದ್ಧಿಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ಕರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಗೂ ಮೂಕ್ತಿಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕರ್ಮ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ ತಮ್ಮ ಕರ್ಮವನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಪಾವನರಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಅನುವಂಶೀಯ ಅರ್ಚಕರು ನಾಗರಾಜ ಪ್ರಸಾದ ಭಟ್ಟರಿದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯ ವೈದಿಕರೂ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಸುಸಂಸ್ಕ್ರತರೂ ದೈವೀ ಉಪಾಸಕರೂ ಆಗಿದ್ದು ಯಾರಾದರೂ ಈ ಮೇಲಿನ ಕರ್ಮ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುವವರು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕೂಡ ಇದೆ. ಆಸಕ್ತರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ವಿಳಾಸ:-
"ನಾಗರಾಜ ಪ್ರಸಾದ ಭಟ್ಟ
ಗೋಕರ್ಣ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ(ದ)
ಕರ್ನಾಟಕ,ಇಂಡಿಯ
ಫೋ.ನಂ: +91-9448952126,
08386-256425Reach to Us:

Nagaraj Prasad Bhatt
Gokarna, Uttara kannada (D)
Karnataka, Indian
Ph No:+91-9448952126,
9738758223
Email:info@gokarnaprasadbhat.com 

)